ขนมจีบ ท่าฉลอม
แพ็ค 500g
ขั้นต่ำ 10 แพ็ค
5X.-
ปูอัด อลาสก้า
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 10 แพ็ค
1XX.-