ปูม้า 80/100 ( เมีย )
กิโลกรัม 1 kg
ขั้นต่ำ 10 kg.
1XX.-