Price List
หมา พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
12 พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
กบ พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
ไก่ พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
เป็ด พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
หมา พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
วัว พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
ปูม้า พิเศษ ราคา
ปูม้า 80/100 ( เมีย ) 1 kg / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 120.-
หมึก พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
หอย พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
แมงกระพรุน พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
ชีส พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
อาหารทานเล่น พิเศษ ราคา
ขนมจีบ ท่าฉลอม 500g / ขั้นต่ำ 10 แพ็ค 54.-
ปูอัด อลาสก้า 1 kg / ขั้นต่ำ 10 แพ็ค 100.-
แซลมอน พิเศษ ราคา
หาง แซลมอน 1 kg / ขั้นต่ำ 10 แพ็ค 110.-