ไข่ปลาโอแดง กล่อง
กล่อง 500g
ขั้นต่ำ 1 กล่อง
50.-
ไข่โอเหลืองกล่อง [ ไข่ทูน่า ]
กล่อง 500g
ขั้นต่ำ 1 กล่อง
70.-
ไข่เหลืองก้อน
กิโลกรัม 0g
ขั้นต่ำ 10 kg.
115.-
ไข่ปลาโอแดง ยกก้อน
กิโลกรัม 0g
ขั้นต่ำ 10 kg.
60.-