ไข่หมึกแท่ง
กิโลกรัม 0g
ขั้นต่ำ 10 kg.
95.-
ไข่หมึกแท่ง
กิโลกรัม 0g
ขั้นต่ำ 10 kg.
95.-
ไข่อาเจน AAA
กิโลกรัม 0g
ขั้นต่ำ 10 kg.
205.-
ไข่อินเดียชมพู
กิโลกรัม 0g
ขั้นต่ำ 10 kg.
65.-
ไข่อินเดียขาวส้ม
กิโลกรัม 0g
ขั้นต่ำ 14 kg.
65.-