เกี๊ยวซ่าไก่
ลัง 1 kg
ขั้นต่ำ 1 ลัง
750.-
เกี๊ยวหยก เกี๊ยวทอง
กิโลกรัม 1 kg
ขั้นต่ำ 5 kg.
85.-
ไก่ชุบแป้งพริกไทย
กิโลกรัม 1 kg
ขั้นต่ำ 6 kg.
55.-
ไก่ป็อป [ นัตเก็ตจิ๋ว ]
กิโลกรัม 1 kg
ขั้นต่ำ 10 kg.
55.-
ไข่แดงเค็ม
ถุง 1 kg
ขั้นต่ำ 1 ถุง
230.-
จ๊อปู
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
90.-
จุกจ๊อ
ถุง 1 kg
ขั้นต่ำ 5 ถุง
50.-