ปลากระพง
กิโลกรัม 1 kg
ขั้นต่ำ 10 kg.
90.-
เนื้อปลากะพงแสม
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 10 แพ็ค
80.-