รายการสินค้า     


Catalog

Price List
ขนมหวาน พิเศษ ราคา
หม้อเเกง​เล็ก 0g / ขั้นต่ำ 1 ลัง 480.-
หม้อเเกง​ ใหญ่​ 0g / ขั้นต่ำ 1 ลัง 550.-
ทองหยอด 0g / ขั้นต่ำ 1 ลัง 240.-
เมล็ดขนุ​น 0g / ขั้นต่ำ 1 ลัง 240.-
ทองหยิบ 0g / ขั้นต่ำ 1 ลัง 250.-
ฝอยทอง 5 kg / ขั้นต่ำ 1 ลัง 550.-