หมูนุ่ม A
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
90.-
หมูหมัก A
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
90.-
หมูวายแดง A
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
90.-
หมูบาบีคิว A
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
90.-
หมูน้ำผึ้ง A
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
90.-
หมูพริกไทยดำ A
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
90.-
หมูนุ่มดั้งเดิม
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
85.-
หมูงาดั้งเดิม
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
85.-
หมูพริกไทยดั้งเดิม
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
85.-
หมูบาบีคิวดั้งเดิม
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
85.-
หมูวายแดงดั้งเดิม
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
85.-
หมูน้ำผึ้งดั้งเดิม
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
85.-
หมูหมักเกาหลี
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
85.-
หมูไลด์ชาบู
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
130.-
สามชั้นถุงใส
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
170.-
หมูเนื้อแดงสไลด์
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
135.-
สามชั้นพริกไทยดำดั้งเดิม A
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
110.-
สามชั้นงาดั้งเดิม A
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
110.-
หมูบด
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
80.-
หมูเด้ง A
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
65.-
มันหมู
แพ็ค 997g
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
65.-
หมูยอ
ชิ้น 0g
ขั้นต่ำ 5 ชิ้น
20.-
ไส้อ่อน
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
75.-
ไส้ตันเล็ก
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
90.-
ไส้ตันใหญ่
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
1,100.-
ไส้ตันเล็กต้ม
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
110.-
ไส้ตันใหญ่ต้ม
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
120.-
ตับก้อน
แพ็ค 0g
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
60.-
ตับหั่น
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
65.-
เซี้ยงจี้ก้อน
ชิ้น 0g
ขั้นต่ำ 5 ชิ้น
65.-
เซี้ยงจี้หั่น
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
70.-
ราวนมหมู
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
170.-
ไก่ชาบู
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 5 แพ็ค
110.-
ไก่หมักงา
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 10 แพ็ค
70.-
ไก่พริกไทยดำ
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 10 แพ็ค
70.-
ไก่บาบีคิว
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 10 แพ็ค
70.-