เปิดร้านค้าขายส่ง ง่ายและฟรี

MahachaiMarket.com

ขอบคุณที่เปิดร้านขายของออนไลน์ด้วย
MahachaiMarket.com คุณกำลังเป็นพ่อค้าแม่ค้า
ที่เปิดเว็บร้านออนไลน์กับเราเป็นร้านที่แรกๆ ของเรา มีข้อเสนอแนะ ต้องการให้พัฒนาระบบเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Simesghetto@gmail.com

Shop Name* ภาษาอังกฤษ - เฉพาะภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข "0-9"
- เว้นวรรคได้ และขีดกลาง "-" ได้
- ต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร - แสดงเป็นชื่อหลักของร้าน


Shop Name ภาษาไทย - เฉพาะภาษาไทย และ ตัวเลข "0-9"
- เว้นวรรคได้ และขีดกลาง "-" ได้
- ต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร


Slogan* สโลแกนร้านค้า - เฉพาะภาษาไทย และ ตัวเลข "0-9" เว้นวรรคได้ และขีดกลาง "-" ได้
- สโลแกนร้านค้า แสดง คำอธิบายย่อๆ เกี่ยวกับร้านค้า เช่น ขายส่งอาหารทะเลราคาถูกจากทะเลใต้ จังหวัดระนอง - ต้องไม่เกิน 50 ตัวอักษร


Shop Link URL* - https://www.mahachaimarket.com/
- เฉพาะภาษาอังฤษ และ ตัวเลข "0-9" ขีดกลาง "-" ได้ แต่เว้นวรรคไม่ได้
- ต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร