ปูม้า 80/100 ( เมีย )
กิโลกรัม 1 kg
ขั้นต่ำ 10 kg.
1XX.-
ขนมจีบ ท่าฉลอม
แพ็ค 500g
ขั้นต่ำ 10 แพ็ค
5X.-
ปูอัด อลาสก้า
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 10 แพ็ค
1XX.-
หาง แซลมอน
แพ็ค 1 kg
ขั้นต่ำ 10 แพ็ค
1XX.-